JO kritisk till regeringens förslag för vaccinpass

Dela på facebook
Dela på twitter

Statsminister Magdalena Andersson har idag gått ut och sagt att det kan bli aktuellt med vaccinpass även vid färre än 100 deltagare.
Detta skulle då gälla för bland annat långväga kollektivtrafik, restauranger och privata tillställningar i hyrda lokaler.

Att man ska kräva vaccinationspass som enda smittskyddsåtgärd ställer sig JO, justitieombudsmannen, kritisk till. Framförallt kritiserar man att det inte tillräckligt redovisats varför endast vaccinpass ska godkännas samt att lagförslaget innebär ett betydande intrång i ovaccinerades möjlighet att delta i samhället.
Man kritiserar även att Folkhälsomyndigheten får råda över när det ska användas vaccinationsbevis.

JO´s yttrande i sin helhet