Är Karin Tegmark Wisell Sveriges nya diktator ?

Dela på facebook
Dela på twitter

Kanske ett hårt ordval, men utifrån Justitieombudsmannens syn på regeringens förslag om när och hur vaccinationspass ska användas så är frågan befogad.

JO kritiserar förslaget bland annat för att en enda myndighet får ett för stort bestämmande över hur vaccinationsbevisen ska användas. Det finns betänkligheter kring lämpligheten för detta anser JO då åtgärderna inskränker grundläggande fri- och rättigheter.

Här vill alltså regeringen delegera beslutet om när och var vaccinationspass ska användas. Det hamnar helt enkelt i knäet på en generaldirektör vars myndighet endast arbetar med frågor om smittspridning. Det är alltså en myndighet med ett särintresse som ska avgöra om du får lov att besöka dina barns skolavslutning, äta en middag med din fru på restaurang eller ta tåget på din tjänsteresa till Västerås.

Det är alltså Karin Tegmark Wisell som till syvende och sist avgör detta. En person som säkerligen har en god utbildning inom de medicinska områdena, men dessvärre verkar sakna formell kompetens inom andra områden. En person som kan sitta och bestämma över din vardag utan någon som helst kunskap kring vad det innebär att inskränka andra människors fri- och rättigheter.
Detta skulle kunna liknas vid att generaldirektören för Trafikverket skulle ha rätt att förbjuda all bilkörning vid den tidpunkt man anser att det varit för många dödsolyckor i trafiken.

Vilka andra särintressen tycker du ska få så mycket oinskränkt makt över individens liv samt fri- och rättigheter ?