I vilken utsträckning kommer vaccinpass att användas ?

Dela på facebook
Dela på twitter

Vid arrangemang med över 100 deltagare är vaccinpass ett sätt för ett säkert genomförande. Stora ytor i kombination med små sällskap är ett annat sätt.

Dock finns det även en del företag som har börjat kräva vaccinpass/covidbevis från exempelvis besökande leverantörer.
Även allt fler kommuner kräver bevis om vaccinering vid nyanställning.

Ytterligare ett exempel är Östersunds djursjukhus som kräver covidbevis för att komma dit med sitt sjuka djur. Det verkar inte vara tillräckligt med att vara vaccinerad utan det krävs ett digitalt bevis. Återigen är det den digitala legitimeringen som verkar stå i centrum, inte att du kan påvisa att du är frisk.
Kravet på vaccinpass hos de här djursjukhusen har kritiserats ganska hårt.

Vad finns det att tycka om detta ?

Som företag bestämmer du så klart vem eller vilka som får beträda dina lokaler utifrån dina krav. Åtminstone så länge de inte står i konflikt med de juridiska diskrimineringsgrunderna.
Det kan ju också vara så att man i dessa tider vill skydda sig generellt mot sjukdom i form av förkylning, vinterkräksjuka med mera.

Vad händer när allt fler företag ställer krav på Covidbevis vid besök ?

Vilka personer släpper man inte in ? Kommer man att kräva detta för varje person som ska komma innanför grindarna ? Städpersonalen ? chauffören som hämtar och lämnar gods ? budet som kommer med den viktiga reservdelen ?
Vilken är egentligen den verkliga grunden för det här beslutet ? Vill man ”visa sig duktig” eller har man insett att det inom kort kommer ställas krav på detta i mycket högre utsträckning än idag.
En annan anledning kan vara att man vill förhindra besök och avböja dem genom att skylla på utomstående faktorer. När det gäller djursjukhusen som nämns ovan så har det under lång tid varit svårt att göra besök under akuttider på grund av personalbrist. Genom att ”skrapa bort” en del kunder på grund av yttre faktorer som covidpass behöver man inte själv säga nej till dem. Ungefär som hantverkare som lämnar ett tokhögt pris istället för att tacka nej.

Vad innebär det för arbetstagaren ?

Det är ju idag mer eller mindre omöjligt att avsluta ett anställningsförhållande på grund av vaccinationsstatus. Men om det blir en allmän hållning i samhället att kräva vaccinpass för att utföra sina uppgifter så finns det risk att de utan vaccinpasset inte kan genomföra sina arbetsuppgifter. I det fallet kommer det att handla om arbetsbrist då städerskan inte får beträda lokaler utan sitt pass, budet kan inte leverera sina paket och så vidare.
Kommer man då att skapa arbetare som är ”godkända”. Man behöver inte tänka särskilt länge innan vi ser helheten med total kontroll på individens rörlighet. Genom att scanna sitt ”pass” på varje ställe, så får du en samlad bild över rörligheten.
Redan idag klagas det mycket från arbetstagarorganisationer kring att arbetsgivaren följer upp den anställde för mycket. Exempelvis i hemtjänsten där man ofta ska ”blippa” en kod (streck eller QR) när man varit hos brukaren. Detta omtvistade system tycks nu smyga sig in på allt fler ställen med Covid som förevändning.