Hur mycket data registrerar covid-appen ?

Dela på facebook
Dela på twitter

Från 1 december gäller ju som bekant att man ska kunna bevisa att man är vaccinerad genom att legitimera sig med sitt covidbevis. För att kontrollera bevisets äkthet används en app som är gratis att ladda ner och använda. Denna kan alltså laddas ner av vem som helst för att utföra kontroller av Covidbevis.

Hur fungerar kontrollen ?

Appens funktion ska enligt tidigare utsago utföra kontrollerna helt offline. Med hjälp av telefonens kamera läser appen av QR-koden i covidbeviset/vaccinpasset och presenterar informationen i läsligt format på skärmen.
Detta ska ske helt lokalt i telefonen/paddan utan att vara uppkopplad.
Dock måste appen vid vissa tillfällen koppla upp sig. Anledningen till det är att ”nycklarna” som ska se till att dekrypteringen är verifierad av utgivaren DIGG ska uppdateras dagligen.

Vad händer när appen ansluter via nätet ?

Givetvis kan en app dela med sig av data som den samlar in. Det vi inte vet är OM den samlar in någon data, och i så fall vad. Den data som kan samlas in är naturligtvis vem som kontrollerats (i form av personnumret) men även vid vilken tidpunkt och vilken plats. Detta blir i så fall en kartläggning av var personer befinner och rör sig.
Hur mycket data som samlas, och OM den samlas in vet vi inte i skrivande stund.

Kan man förhindra detta ?

Det man kan göra som arrangör för att minska spårningen är att slå av funktionen platstjänster i den telefon som man använder appen i. Då uppfyller man kravet på att kontrollera giltigheten utan att eventuellt registrera någon plats.

Åsiktsregistrering och kartläggning

Vad är åsiktsregistrering ? Handlar det bara om en politisk tanke eller idé ?
Det kan lika gärna innebära att man för ett register över andra former av tankeburen verksamhet, som exempelvis teater- eller biobesök. I dessa fallen gör man ett besök som sammanfaller med den personliga smaken och preferenser.
Filmstaden var tidigt ute att berätta om sina kontroller av Covidbevis. Vi har ställt fråga till deras presstjänst kring vad som gäller vid kontrollerna. Vad som registreras och hur denna data behandlas. Eftersom det handlar om en medicinsk behandling är detta en känslig uppgift enligt GDPR-lagstiftningen och skall därför hanteras varsamt och helst anonymiserat. Kommer man att spara uppgifter kring kontrollerade besökare och vilken film de sett ?
Filmstaden har valt att ännu inte svara på frågorna.