Österrike första västland att tvinga sin befolkning ta vaccin

Dela på facebook
Dela på twitter

Österrikes förbundskansler Alexander Schallenberg har idag den 17 november 2021 meddelat att landet struntar i mänskliga rättigheter genom att införa tvingande vaccinering för sina medborgare.

Redan nu på måndag införs en lockdown i minst 10 dagar. Därefter ska denna gälla endast för icke vaccinerade.
Från februari införs krav på att alla ska vara vaccinerade – oavsett vad de själva vill.

Hur kommer detta att kontrolleras ? Man kan redan höra samma ord som på 30- och 40-talet: ”Ihre papier bitte”

Hur definieras tvångsvaccinering ?

Det första vi tänker på med ordet tvång är kanske rent fysiskt tvång. Vårdare och poliser som hämtar in en person, bältar denne i en säng och med våld injicerar personen.
Dock så fysiskt eller våldsamt behöver ett tvång inte vara.
Att tvingas betala (tämligen höga) böter eller spendera tid bakom galler är också en form av tvångsmedel dock ej i fysisk form. Andra sanktioner för den som inte väljer att vaccinera sig kan vara svårigheter att utföra dagliga bestyr och kanske sköta sitt arbete. Vi ser också nu exempel på kommuner som inte anställer personer som inte är vaccinerade. Detta är något som får påtaglig negativ inverkan på den som väljer bort möjligheten att vaccinera sig.

Begreppet tvång sträcker sig alltså över ett brett spektrum. Dock finns det en gemensam och grundläggande definition för allt tvång och det är varje handling som inskränker mot din egen fria vilja. Vissa fall av tvång är dock inte brottsliga men regleras då också i lagen. Tvångsåtgärder kan finnas i olika former som exempelvis kronofogdens utmätning av egendom eller tvångsvård vid psykisk sjukdom. Gemensamt för alla dessa är som sagt att de är reglerade i lag. Ett exempel på en väldigt enkel sak som är en tvångsåtgärd, är de så kallade grindarna på en sjukhussäng. Alltså de delar av metall på sängen som kan fällas upp för att patienten inte ska trilla ur sängen. För att få fälla upp dem krävs medgivande av patienten. En ganska mjuk form av tvång, men likväl i juridisk mening en form av tvångsåtgärd.

Att då i praktiken hota med ”oanställningsbarhet”, böter och andra ekonomiska konsekvenser är absolut ett så kallat kompulsivt tvång. Även om du inte har en pistolmynning riktad mot din panna så är hoten av så pass stark grad att de tvingar dig till ett beslut som du egentligen inte vill ta. I detta fallet att vaccinera dig.

En form av väldigt mjukt tvång som man provade sig fram med i Region Skåne är att man bokade in personer för vaccinering, utan deras vetskap och utan att de visat en viljeyttring att bli vaccinerade. Till skillnad från vanliga besök som ”automatbokats” kunde man inte på ett enkelt sätt avboka dessa vaccinationer. Dessutom ville man tillämpa den vanliga taxan för uteblivet besök om man inte kom på bokad tid. Detta förfarande var rätt väg att gå enligt den socialdemokratiska politikern Andreas Schönström. Ett skrämmande exempel på hur denne politiker hyser noll respekt för människors fria vilja.

Politiker motsätter sig nu detta

Socialdemokraterna Hans Peter Doskozil och David Egger vill att tvångsvaccineringen, eller vaccinplikt som man benämner det, skjuts upp rapporterar HD.
Man anser att hanteringen är katastrofal och vill att man rätar ut en del frågetecken innan införandet.
Flera andra delstatspolitiker har uttryckt Stöde för Egger och Doskozil vilket gör att det inte längre är lika självklart att påtvinga befolkningen medicinska ingrepp.

Vad gäller om jag vill åka till Österrike ?

Den föreslagna tvångsvaccineringen gäller bara medborgare i Österrike.
Vad som gäller när du åker till Österrike som turist kan du läsa om på bland annat austria.info