Statskupp i Sverige ?

Dela på facebook
Dela på twitter

Statskupper brukar förknippas med korrupta och fattiga länder i Afrika och Sydamerika.
Vad som hänt i Sverige den senaste tiden är dock så pass anmärkningsvärt att det skulle kunna kallas en kupp. Eller åtminstone ett kuppartat skeende.

Vad har då hänt och vad är det som kan anses vara en kupp ?

Regeringen har tidigare lagt fram förslag att kräva ett vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster, exempelvis demonstrationer. Detta innebär att man måste kunna legitimera sig för att uttrycka sin åsikt. En legitimering som dessutom kan loggas och sparas där du helt enkelt blir åsiktsregistrerad.

Efter detta har Folkhälsomyndigheten ändrat på rekommendationerna för vilka som ska testas. Nya riktlinjer är att vaccinerade ska INTE testas. Detta innebär i praktiken att de enda som är smittade och sjuka i Covid är de som är ovaccinerade.
Att det inte är så i verkligheten bekräftas av att det finns både insjuknade och avlidna på äldreboenden bland såväl personal och patienter/boende. På det här sättet bygger man upp statistiken som visar att smittan bara sprids via de som inte är vaccinerade.

Den 10 november lämnade Stefan Löfven in sin ansökan om entledigande. Detta har godkänts av talmannen vilket innebär att samtliga statsråd är entledigade från sina poster men fortsätter på samma positioner i en övergångsregering. Även benämnt expeditionsregering eller expeditionsministär.
I praktiken betyder det att denna övergångsregering ska bara verkställa de beslut som redan fattats och enligt praxis undvika ”beslut och förslag som är politiskt laddade”. Övergångsregeringen brukar inte heller svara på frågor eller interpellationer.

Vad innebär då detta ?

Man har i dagsläget en regering som bara ska ”förvalta” och utföra det som en tidigare regering har bestämt. Man behöver inte heller ställas till svars eftersom det är ”någon annans” beslut man bara utför och fullföljer.
Att det är samma personer som fattade besluten från första början men nu inte behöver stå till svars för dem eftersom det inte är samma regering låter ju som hämtat från valfri Kafka-roman.
Att man bara utförde det som någon annan gett order om känns också igen från historien – närmare bestämt Nürnberg-rättegångarna.

Sammanfattning

Regeringen har skapat möjligheten att införa ett system som kväver grundlagsstadgade friheter. Efter detta avgår regeringen men samma personer sitter kvar och utför det som de själva beslutat om utan att behöva svara på kritik.

Är du beredd att legitimera dig och bli registrerad när du deltar i en manifestation ?
Är du beredd att legitimera dig och bli registrerad när du tar en valsedel i vallokalen ?
Är du beredd att ta konsekvenserna för att du tog ”fel” valsedel och var med på ”fel” demonstration ?
Är du beredd att låta din familj, barn, släkt och dina vänner ta konsekvenser baserade på dina ”felaktiga” val ?
Har du tänkt på att det som är ”rätt” idag kanske är ”fel” i framtiden beroende på vem/vilka som sitter vid makten ?