Barn som lockbete för ökad vaccinering

Dela på facebook
Dela på twitter

För att öka på vaccineringsgraden tycker utbildningsminister Anna Ekström att det är en lysande idé att vaccinera barn ”…så kanske andra släktingar får upp ögonen för vaccinen…”
Är detta etiskt och moraliskt riktigt ? Den primära anledningen verkar således inte att skydda och ta hand om barnen (som dessutom ör omyndiga), utan att använda dessa som påtryckning för att föräldrarna ska vaccineras och i förlängningen förses med det nya kontrollinstrumentet vaccinpass (eller covidbevis som det formella namnet är).

Det är ju ganska svårt för en 13-åring i skolan att säga nej när vuxen personal kommer och säger att de ska få en spruta. Här verkar ”barnperspektivet” och FN´s barnkonvention komma i andra hand. Just barnkonventionen brukar regering skryta med att man infört som lag i Sverige, men den passar tydligen bara att följa i vissa fall.
Uppenbart är det inget som får stå i vägen för att hela befolkningen ska förses med vaccinpasset.

Massmedia är snabba på att agera propagandamaskin igen och i Sydsvenskan hittar man rubriken ”Om jag får chansen ska jag vaccinera mig direkt”. Här får man intrycket att det är långt ifrån alla som kan bli vaccinerade. Att man skulle tillhöra en speciell skara genom att bli vaccinerad. I verkligheten är det precis tvärtom – vaccinationslokaler står tomma och vaccinatörer beklagar sig över att det inte alls blev den anstormning man hoppats på.

I Landskrona planerar kommunen att likt gatuförsäljare av mobilabonnemang stå på gatan vid järnvägsstationen och övertala folk att komma in och få en spruta i en provisorisk lokal.
Det känns som metoderna blir allt mer desperata för att vaccinera folk trots de saknar önskan att bli vaccinerade.