Kommer valet 2022 att hållas som planerat ?

Dela på facebook
Dela på twitter

Regeringen har föreslagit förlängning av pandemilagstiftningen. Denna gång fram till januari 2022. Vi är alltså då inne på nästa år, det år som det ska hållas val i Sverige.
Finns det en risk att valet kommer flyttas eller skjutas upp med hänvisning till pandemin ?
Det är förvisso ett år bort, men tiden går snabbt och man vill som sagt förlänga ”undantagstillståndet” in i nästa år.

Vad man saknar i debatten idag är just denna frågeställning från journalisternas sida. När man vill förlänga en begränsande lagstiftning trots att belastningen på vården (som varit en viktig faktor för lagen) inte är särskilt stor längre bör man kanske dra öronen åt sig.

Den ökning av spridning som man nämner är inte så stor i verkliga tal. Ökningen bland unga i Skåne var 47% men det motsvarar endast 40 fall enligt Helsingborgs Dagblad. De 125 smittade unga i Skåne (dvs har testat positivt) ska man jämför med att de var över 1000 i december.

Varför vill man då förlänga restriktioner ?

Restriktionerna är en grund för att kunna avkräva människor en form av legitimering att man inte smittar. Utan evidens har man gjort det till en sanning att den som är vaccinerad inte smittar. Med detta som bakgrund kan man dela ut ”kontrolldokument” i form av Covidbevis till de som vaccinerat sig.
Staten har alltså då skapat grunden för ett nytt kontrollsystem med identifiering för helt vardagliga göromål där du naturligtvis ska ha rätt att vara anonym.