Kan staten införa tvångsvaccinering ?

Dela på facebook
Dela på twitter

Diskussioner kring tvångsvaccinering har de senaste dagarna tagit ny fart. Detta efter att Frankrikes president Emmanuel Macron aviserat att det kan bli aktuellt. Framförallt framgår det att den franska versionen av Covidbevis kommer att krävas för att gå på bio, åka tåg eller besöka en galleria.

Frågan väcks då givetvis om man skulle kunna genomföra tvångsvaccineringar i Sverige. Utifrån grundlagen ska vi vara skyddade från medicinska ingrepp mot vår vilja. Dock har man börjat titta på tvångsmetoder när det gäller vaccinering av barn. De tvångsmetoder man tittat på är ekonomiska sanktioner som halverat barnbidrag och slopad rätt till maxtaxa. Detta behandlades av riksdagen 2017 efter en motion från Ulrika Karlsson (M).
Genom att använda ekonomiska incitament blir det i realiteten en form av tvång som man kan köpa sig fri från. Det blir då också tydligare att vissa delar av befolkningen ska vara vaccinerade och registrerade med sitt covidbevis medan andra kan slippa undan. En form av ”vaccinations-apartheid” där man spär på segregation och utanförskap i allt större utsträckning.