Region Skåne påbörjar tvångsvaccinering

Dela på facebook
Dela på twitter

Kanske inte tvingande på det sättet att man hämtas av uniformerad personal om man uteblir, men man påtvingar befolkningen tider som är svåra att avboka. Mottagaren av brevet är en medelålders man som absolut inte visat intresse för vaccinering eller ställt sig i någon kö. 

Ett brev ligger i brevlådan från en vårdcentral i en skånsk stad. Brevet innehåller en kallelse till vaccinering. Om man inte kan komma ombeds man kontakta vårdcentralen.

Den medelålders mottagaren av brevet går in på 1177.se för att avboka tiden och slippa riskera en avgift för uteblivet besök. Då visar det sig att det finns ytterligare en tid inbokad för en andra dos. Gemensamt för dessa båda bokningar är att de INTE går att avboka via 1177. Endast avbokning via telefon är möjlig. Alla som försökt komma i kontakt med vården vet hur svårt detta är att nå dem.

Region Skåne säger själva att alla vaccinationstider måste bokas. Dock berättar man inte att regionen uppenbarligen själva godtyckligt bokar tider till folk. Ett ganska rejält övertramp i synnerhet när det är så pass svårt att avboka tider.

Region Skåne tillämpar alltså en negativ avtalsbindning där man riskerar kostnader om man uteblir från besök som man inte ens visat intresse för och långt ifrån bokat sig på.

Efter att ställt frågan till ledande politiker inom Region Skåne har man till sist valt att ändra på rutinerna.
Dock kan man undra hur det står till med vissa politiker. Andreas Schönström från socialdemokraterna tycker att detta är ett utmärkt sätt. Detta vittnar kanske om Schönströms människosyn och tyder på någon form av hybris där han anser sig stå över den enskilde medborgaren.
I ett mer officiellt uttalande från Socialdemokraterna tycker Anna-Lena Hogerud också att det är rätt väg att gå, men lämnar en brasklapp där hon menar att det inte får vara en svårighet att avboka tiden och inte heller förenat med kostnad.
Både Anna-Lena och Andreas verkar inte ha särskilt stor tilltro till människors egna frivilliga val utan tror mer på någon förmynderilösning.