Covidbevis - den digitala "judestjärnan"

Lagom till att nazisternas “judestjärna” fyller 80 lanseras den svenska digitala varianten.

Covidbevis (tidigare gröna beviset) är namnet på det som på bred front säljs in som att ge dig en möjlighet att resa. 

Här bygger man den digitala infrastrukturen för att kunna återvända till “inrikes pass” som existerade fram till 1860. Ett system som fortfarande används i Kina idag. 
Att ta fram Covidbevis är ett arbete som påbörjats långt innan Covid-19 var ett faktum. Redan i augusti 2019 fick e-hälsomyndigheten och folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda ett digitalt  nationellt vaccinationsbevis.

Att kunna resa en vecka till ”Mallis” och njuta av sol och paraplydrinkar får väl vem som helst att kunna acceptera detta. Men i samma ögonblick accepterar du också att tillhöra, eller exkluderas från, en skara som får besöka konserter, museum, idrotts-evenemang med mera.
I flera länder i Europa blir det alltmer långtgående krav på att identifiera sig med denna typ av bevis.

Ökade restriktioner

Regeringen vill öka på restriktioner utan att ha vetenskaplig grund för detta.Många ”om”, ”osäkert” och ”kanske” finns det. Syftet verkar snarare handla om att begränsa

Läs mer

gronabeviset.nu vill ge dig ett perspektiv på vad som kan ske i framtiden när man nu lägger på ytterligare ett ”lager” av legitimering i samhället. 
En legitimering vars egentliga syfte vi inte känner till idag, och än mindre imorgon.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på reddit
Reddit
Dela på tumblr
Tumblr
Dela på email
Email
Dela på telegram
Telegram
Dela på linkedin
LinkedIn